Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring

• Het Bloembalkon serveert geen cookies. De persoons- en contactgegevens die Het Bloembalkon verzamelt worden alleen
gebruikt om de door jou gewenste potten, bakken en planten en de factuur op het juiste adres te bezorgen. Ze worden niet verstrekt aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor onze belastingaangifte. Wel kan het nieuws dat er een leuk balkon in de buurt is gekomen snel rondzoemen: voor je het weet krijg je tevreden hommels, bijen en vlinders op bezoek!

 

Disclaimer

• Planten zijn een natuurproduct en gaan met de juiste verzorging lang mee. Toch kennen ze een groei-, bloei- en afsterfmoment en zullen dus met de tijd minder mooi worden. Vaste planten rustig laten overwinteren, of de pot of bak met een nieuwe plant vullen die een ander bloeimoment heeft en/of groenblijvend is, is een oplossing.

• Met potten en bakken kun je stylen en schuiven om steeds opnieuw mooie hoekjes te maken. Het Bloembalkon adviseert met klem potten en bakken op de grond van het balkon te zetten, relingbakken aan de binnenkant van de balkonrand te hangen en hanging baskets boven het eigen balkon. Mocht je eens morsen met water geven, dan tref je niet meteen de buurvrouw van beneden. Ook heeft de wind zo minder vat op potten, bakken en baskets. Het Bloembalkon gaat uit van normaal gebruik van de geleverde goederen en is niet aansprakelijk voor mogelijke schade toegebracht door verkeerd gebruik of als gevolg van weersomstandigheden.

• Mocht het nou zo zijn dat je bloeiende balkon zo’n aantrekkingskracht op bijen, wespen of hommels heeft dat ze er een nestje maken waar je overlast van ervaart: kijk dan eens op www.ggd.amsterdam.nl/dierplagen/wespen-bijen-hommels. Is het raadzaam het nest te verwijderen, dan kun je dit op eigen kosten door een imker of een bestrijdingsbedrijf laten doen.

• Het Bloembalkon is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade aan zaken en/of letsel aan personen. Adviezen van Het Bloembalkon worden op eigen risico van de afnemer en/of gebruiker toegepast.